fog-liquid-professional-5l
  • fog-liquid-professional-5l

FOG LIQUID PROFESSIONAL 5L

Referenca: L004670

fog-liquid-professional-5l

Tehnička specifikacija:

Tekućina za dim na vodenoj bazi, 5 litara

L004670