fos-co2-high-pressure-hose-8m
  • fos-co2-high-pressure-hose-8m

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 8M

Referenca: L004697

fos-co2-high-pressure-hose-8m

Tehnička specifikacija:

Visokotlačno crijevo duljine 8m

L004697