fos-co2-high-pressure-hose-4m
  • fos-co2-high-pressure-hose-4m

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 4M

Referenca: L004696

fos-co2-high-pressure-hose-4m

Tehnička specifikacija:

Visokotlačno crijevo duljine 4m

L004696