fos-co2-gun
  • fos-co2-gun

FOS CO2 GUN

Referenca: L004972

fos-co2-gun

Tehnička specifikacija:

Ručni CO2 top sa priključkom za brzo spajanje na visokotlačno crijevo

L004972